Συνδρομητικά Πακέτα

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν δύο (2) ώρες ετήσια τηλεφωνική υποστήριξη, αρχική εγγραφή και παραμετροποίηση λογαριασμού